Haugen-Gruppen har förvärvat Confina
Vill du komma i kontakt med Confina eller Haugen-Gruppen ring 011-36 29 00